BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC HÀ

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2015: Gói thầu: 01.TB – Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện theo danh mục được phê duyệt thuộc dự án : Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà