KHÁCH HÀNG

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu Năm 2016: Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Y tế cho Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Lai Châu Năm 2017: Mua sắm lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Lai châu … Đọc Thêm

Bệnh viên Đa Khoa Tỉnh Lai Châu

Bệnh viên Đa Khoa Tỉnh Lai Châu

Bệnh viên Đa Khoa Tỉnh Lai Châu  Năm 2016: Dự án: Dự toán mua sắm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu   … Đọc Thêm

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh Năm 2016: Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp cơ sở Hạ tầng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh; mua sắm thiết bị y tế. … Đọc Thêm

Ban QL các công trình XDCB thị xã Hồng Lĩnh

Ban QL các công trình XDCB thị xã Hồng Lĩnh Năm 2016: Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh … Đọc Thêm

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC HÀ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC HÀ

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh Năm 2015: Gói thầu: 01.TB – Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện theo danh mục được phê duyệt thuộc dự án : Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà … Đọc Thêm

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CAN LỘC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CAN LỘC

Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc Năm 2018: Mua sắm hệ thống khí y tế trung tâm phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc … Đọc Thêm

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

Bệnh viện  Đa khoa tỉnh Quảng Trị Năm 2016 : Gói thầu: Mua máy siêu âm Doppler màu tổng quát và máy siêu âm Doppler màu chuyên tim. Năm 2017: Gói thầu: Mua thiết bị y tế Gói thầu: Mua thiết bị lưu trữ (Thiết bị lưu điện UPS) … Đọc Thêm

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH HÀ TĨNH

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Năm 2014: Cung cấp hệ thống máy SPECT 2 đầu thu Năm 2015 Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế khoa chấn thương, Khoa sản Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế Năm 2018: Tên gói thầu: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính >=16 lát quay vòng quay và Máy in … Đọc Thêm

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh Năm 2016: Dự án: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh Năm 2017: Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống khí ô xy y tế trung tâm phục vụ công tác khám, chữa bệnh.   … Đọc Thêm